Sygdom

Barnet:
Sundhedsstyrelsen har fastsat regler for, hvornår et barn efter sygdom må komme igen.

Reglerne er lavet for at begrænse spredningen af smitsomme sygdomme.

Barnet er raskt, når det kan deltage i de aktiviteter, det plejer, uden at kræve særlig pasning.

Vi modtager ikke syge børn, ved opkast, feber, diarre forventer vi at I holder barnet hjemme, til det er rask og uden smittefare for andre børn og voksne.

Ved skoldkopper, må barnet komme igen, når alle skoldkopperne er dækkede af skorper og barnet i øvrigt har det godt

Øjenbetændelse:
Jeres barn skal have været i behandling i et døgn før vi må modtage ham/hende.

Såfremt barnets almen tilstand er fin, og han/hun kan indgå i dagens rytme og aktiviteter, ser vi ikke umiddelbart grund til at holde barnet hjemme, ved f.eks. let forkølelse/løbenæse. Hvis barnet bliver syg hos os, ringer vi til jer og i skal hente barnet hurtigst mulig.

Voksen:
Ved sygdom af fast personale, tilkaldes vikar og i får besked herom. Altså ingen gæstedagpleje for vores børn.
Vi er godkendt til at modtage op til 10 børn. -Vi modtager dog kun 4 børn pr. voksen, men der kan forekomme overlap- ved indkøring i forbindelse med et andet barn stopper og nye kommer til.